Činnosti

Stavebná výroba

  • bytové a občianske stavby
  • inžinierske stavby
  • vodohospodárske stavby(riečne a pobrežné stavby, vodovodné a kanalizačné siete, skládky odpadov), ČOV
  • priemyselné stavby
  • prípravné práce na stavbuCentrálne opravárenské dielne

  • servis a oprava špeciálnych stavebných strojov (vlastných aj cudzích), autožeriavov, vysokozdvižných plošín dopravných prostriedkov a hydraulických konštrukcií
  • montáž stavebných oceľových konštrukcií
  • výroba stavebných prefabrikátov

Už od roku 1990 zabezpečujeme opravy strojového parku a vysokozdižných plošín pre potreby celej spoločnosti, ale aj iných firiem a zákazníkov. Pri rozširovní firmy PEhAES sme postupne zriadili aj strojno-zámočnícku činnosť s cieľom dodávať zámočnícke výrobky pre vlastné stavby a iných zákazníkov. V súčasnosti realizujeme aj montáž ústredného kúrenia na vlastných stavbách, prípadne údržby striech a príslušné klampiarske práce.

V priebehu rokov sme vybudovali a sprevádzkovali umývaciu rampu s úpravňou odpadových vôd pre vlastné motorové vozidlá, rozšírili skladové priestory pre hlavnú stavebnú výrobu, zriadili sme výrobu kamenoblokov.Veľkoobchodná činnosť

Veľkoobchodnú činnosť zabezpečujeme prostredníctvom dcérskej spoločnosti SA-PEhAES, spol. s.r.o., Metodova 20, Prešov - www.sapehaes.skPrenájom nebytových priestorov

Ponúkame na prenájom kancelárske, obchodné, skladové a výrobné priestory