O spoločnosti

PEhAES - váš partner

Naša spoločnosť vznikla 1. novembra 1990 transformáciou štátneho podniku Poľnohospodárske stavby, š.p., Prešov, 
ktorý mal dlhodobé skúsenosti pri realizácii vodohospodárskych stavieb, ale aj v občianskej a priemyselnej výstavbe. 
Už pri zakladaní spoločnosti sme vychádzali z toho , čo nás vyprofilovalo na stabilnú a prosperujúcu firmu. Preto od 
počiatku vznikli tri strediská: stavebná výroba, obchodná činnosť a dielensko-montážna výroba. Postupne sme 
prešli zmenami a vypracovali sa na úroveň jednej z najstabilnejších stavebno-obchodných spoločností v Prešovskom 
kraji. 

Pracujeme na stavbách Prešovského a Košického kraja, prípadne aj v iných častiach Slovenska. Zamestnávame 
150 - 200 zamestnancov, ktorých počet závisí najmä od potrieb realizovaných stavieb. Sme vybavení potrebným 
počtom strojov, dopravných prostriedkov, ťažkej a malej mechanizácie. 

Náš skúsený riadiaci kolektív, odborne spôsobilí stavbyvedúci a stavební robotníci sú zárukou vysokej kvality práce. 
Kvalita, služby, profesionalita a spokojnosť zákazníka sú našimi prioritami.

Naša spoločnosť vám ponúka služby na realizáciu stavebných prác a ďalšie podnikateľské aktivity v opravárenskej a obchodnej činnosti.


Sme držiteľmi certifikátov:

    Sme držiteľom týchto ocenení: