Referencie

Bytové domy


Novostavby


Rekonštrukcie


Skládky


Úprava tokov


Vodovody a kanalizácie

  •  ČOV Granč Petrovce
  •  Ο Kvalitná pitná voda a čisté životné prostredie je základom zdravia občanov a dynamického rozvoja obce Ličartovce.
  •  Ο Kanalizácia Brezovica a ČOV Torysa.
  •  Ο Kanalizácia a ČOV Kapušany.