KontaktPEhAES, a.s.
Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
IČO: 00155764
DIČ: 2020517719
IČ DPH: SK2020517719
www.pehaes.sk, pehaes@pehaes.sk


VEDENIE
Menokontakt
Ing. Maroš Boľanovský
generálny riaditeľ
Tel.č.: +421 51 77 34 760
Email: bolanovsky.maros@pehaes.sk
Anna Viňanská
sekretariát, personálne oddelenie
Tel.č.: +421 51 77 34 760
Mobil: 0905 906 646
Email: pehaes@pehaes.sk


ÚSEK VÝROBNÉHO A TECHNICKÉHO RIADITEĽA
Menopozíciatel. kontaktmobilný kontaktemail
Ing. Dávid Straka výrobno technický riaditeľ +421 51 77 34 760 0917 748 802 straka@pehaes.sk
Andrej Križalkovič vedúci výroby +421 51 77 34 760 0917 940 534 krizalkovic@pehaes.sk
Peter Petraník MTZ 0905 973 616 mtz@pehaes.sk
Ján Zavadinka technický pracovník výroby 0917 748 797 zavadinkaj@pehaes.sk
Ing. Miloš Fecko technický pracovník výroby 0917 748 797 fecko@pehaes.sk
Jana Čurlíková technický pracovník výroby 0905 901 590 priprava@pehaes.sk
Ing. Miroslav Sokol technický pracovník výroby 0905 901 590 vyroba@pehaes.sk
Andrea Gladičová technický pracovník výroby 0905 901 590 pripravavyroby@pehaes.sk
Zuzana Železníková technický pracovník výroby 0905 901 590 zeleznikova@pehaes.sk


STAVBYVEDÚCI
Menomobilný kontaktemail
Ing. Ján Bača 0905 316 594 baca@pehaes.sk
Ing. Marek Vojtko 0905 223 982 vojtko@pehaes.sk
Drahoslav Golda golda@pehaes.sk
Peter Nosaľ nosal@pehaes.sk
Peter Nič
Ján Varga
Ing. František Herkeľ


ÚSEK EKONOMICKO-OBCHODNÉHO RIADITEĽA
Menopozíciatel. kontaktmobilný kontaktemail
Ing. Marián Boľanovský ekonomicko-obchodný riaditeľ +421 51 77 34 760
Ing. Miroslava Pisančiková vedúca ek. oddelenia 0905 901 944 pisancikova@pehaes.sk
Iveta Mikitinová účtovníčka 0905 901 944 mikitinova@pehaes.sk


CENTRÁLNE OPRAVÁRENSKÉ DIELNE
Menopozíciatel. kontaktmobilný kontaktemail
Marián Karahuta pracovník COD 0905 478 107 karahuta@pehaes.sk


STREDISKO DOPRAVY A MECHANIZÁCIE
Menopozíciatel. kontaktmobilný kontaktemail
Ing. Lukáš Eliaš vedúci DaM 0905 901 943 doprava@pehaes.sk
Nadežda Figulová referentka DaM 0917 748 803 dielne@pehaes.sk


Predajňa čerpadiel a armatúr, Slovenská 69, Prešov
Menopozíciatel. kontaktmobilný kontaktemail
Jaroslav Klimko vedúci predajne +421 51 77 25 163 0908 981 047 predajna@pehaes.sk