PEhAES - váš partner

Naša spoločnosť vznikla 1. novembra 1990 transformáciou štátneho podniku Poľnohospodárske stavby, š.p., Prešov,
ktorý mal dlhodobé skúsenosti pri realizácii vodohospodárskych stavieb, ale aj v občianskej a priemyselnej výstavbe.
Už pri zakladaní spoločnosti sme vychádzali z toho , čo nás vyprofilovalo na stabilnú a prosperujúcu firmu. Preto od
počiatku vznikli tri strediská: stavebná výroba, obchodná činnosť a dielensko-montážna výroba. Postupne sme
prešli zmenami a vypracovali sa na úroveň jednej z najstabilnejších stavebno-obchodných spoločností v Prešovskom
kraji.
Pracujeme na stavbách Prešovského a Košického kraja, prípadne aj v iných častiach Slovenska. Zamestnávame
150 - 200 zamestnancov, ktorých počet závisí najmä od potrieb realizovaných stavieb. Sme vybavení potrebným
počtom strojov, dopravných prostriedkov, ťažkej a malej mechanizácie.
Náš skúsený riadiaci kolektív, odborne spôsobilí stavbyvedúci a stavební robotníci sú zárukou vysokej kvality práce.
Kvalita, služby, profesionalita a spokojnosť zákazníka sú našimi prioritami.

Naša spoločnosť vám ponúka služby na realizáciu stavebných prác a ďalšie podnikateľské aktivity v opravárenskej a obchodnej činnosti.


Sme držiteľom certifikátu kvality: EN ISO 9001: 2009 / ISO 9001:2008  SK  AJ
EN ISO 14001: 2005 / ISO 14001:2004

Sme držiteľom týchto ocenení: 

Cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky
za prínos v starostlivosti o životné prostredie

Ďakovný list za rekonštrukciu západného krídla kaštieľa v Michalovciach

Čestné ocenenie v katergórii REKONŠTRUKCIE (fasáda roka 2006)